Download algemene voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden All Air Systems bvba :
1. Identificatie: 
 All Air Systems bvba, kantoor en magazijn, Hippolyte Meeusstraat 42-44, 2110 Wijnegem België, Maatschappelijke zetel, Beukenlaan 28, 2110 Wijnegem België. Tel.:03/353.68.49 Fax:03/353.68.71. E.Mail:allairsystems@skynet.be. Ondernemingsnummer BE0.865.520.706. Vertegenwoordigd door Smits Greta, zaakvoerder.
2.Bestelling:
Bestellingen worden slechts definitief na betaling.Bij het aangaan van een bestelling verplicht de klant zich tot afname.Bij annulatie door de klant behouden wij ons het recht voor 30% van het bestelbedrag aan te rekenen.
3.Leveringsvoorwaarden:
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. De leveringen zal gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst van de betaling. Gebeurt dit niet heeft de consument in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten schriftelijk te ontbinden. Na ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.Wij worden niet aansprakelijk gesteld bij vertraging van de bezorger (post of koerierdienst). Indien de consument het product komt afhalen dient dit te gebeuren binnen de 14 dagen na bestelling.
4.Garantie:
Waarborg op eender welk geleverd product is enkel en alleen toepasbaar volgens de fabriekswaarborg in relatie tot het desbetreffende product, zijnde een omruiling van de door de fabrikant bevonden stukken of onderdelen en dit na inspectie ervan.
Dit alles exclusief verplaatsing en werkuren. Bij zwaar afwijkende situaties ziet zowel de ondernemer als de fabrikant af van iedere verdere vorm van waarborg-ondersteuning.
5.Betalingsvoorwaarden:
De consument heeft de keuze tussen volgende betalingsmethode;voorafgaand per overschrijving, maestro,visa,mastercard. De consument is verplicht verzendingskosten te betalen behalve bij afhaling in ons magazijn. De consument is verplicht het wettelijke tarief Btw te betalen van 21% op het totaal brutobedrag.
6.Herroepingsrecht:
De consument heeft herroepingsrecht tot 14 dagen na de levering, zonder daarvoor een reden op te geven. Het volstaat dat hij/zij dit binnen deze termijn schriftelijk dit laat weten door het invullen van Formulier voor herroeping per post of mail. De ondernemer mag de consument vragen naar de  reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden (en) verplichten. De consument dient het product ongebruikt en in de orginele ongeopende verpakking terug te zenden. Van zodra de ondernemer het product van de consument ontvangen heeft is hij verplicht binnen de 14 dagen de totale kost (inclusief verzendkosten) terug te betalen.Bij aangebroken verpakking of wanneer het product zichtbaar gebruikt is, behouden wij ons het recht voor 30% van de aankoopsom aan te rekenen.
7.Procedure bij defecte goederen:
Indien vastgesteld wordt dat de goederen defect zijn bij aanlevering, dient de consument dit binnen de 24 uur aan de verkoper te melden. Vervolgens zal de terugname-procedure in gang gezet worden dmv afhaling of terugbrenging naar het verkooppunt. Na controle van de goederen door de verkoper zal de aard van het defect vastgesteld worden en zullen de goederen desgevallend omgeruild worden.
8. Aansprakelijkheid:
In gevalle van discussie welke zou leiden tot een juridische interventie is enkel de rechtbank van Koophandel te Antwerpen bevoegd. De aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot de normale aansprakelijkheid binnen de EU.
9. Jurisdictie:
Cfr. Punt 8 valt alle verkoop via de webshop binnen de Belgische wetgeving en jurisdictie waarbij enkel de rechtbank van Koophandel te Antwerpen bevoegd is.